BNA-architect voor wonen, werken en recreëren.

“Het belangrijkste wat ik kan bereiken: klanten goed inzicht geven en zich gehoord en gekend laten voelen.”