meergeneratiewoning

Allerlei vraagstukken vanuit de samenleving kunnen mede worden opgelost door gebruik te maken van het potentieel aan kleine familie- en/of vriendenkringen, die er voor elkaar willen zijn en voor elkaar kunnen zorgen.
De meergeneratiewoning – in al zijn verschillende vormen – biedt daar dan invulling aan.
Wat zijn daarbij dan zoal de zaken waar je op moet letten en/of tegenaan kan lopen?

Het kerkelijk landschap in Nederland is al jaren sterk in beweging en het thema van kerkverlating is onverkort actueel. Uitgaande van een krimpscenario is een ruimte-binnen-een-ruimte een voorstelbaar kerkconcept, waarbij het interessant is om te kijken hoe dit in te passen is in de hedendaagse situatie met bestaande kerkgebouwen.