Het kerkelijk landschap in Nederland is al jaren sterk in beweging en het thema van kerkverlating is onverkort actueel. Uitgaande van een krimpscenario is een ruimte-binnen-een-ruimte een voorstelbaar kerkconcept, waarbij het interessant is om te kijken hoe dit in te passen is in de hedendaagse situatie met bestaande kerkgebouwen.