Over John Bieze

In 1995 ben ik afgestudeerd als architect aan de Academie van Bouwkunst in Arnhem met als vooropleiding HTS-Bouwkunde in Zwolle. Tijdens mijn opleiding en erna heb vele jaren in loondienstverband gewerkt bij meerdere bureaus.

Sinds eind 2014 ben als zelfstandig architect werkzaam met een eigen bureau en sinds die tijd ook als Erkend Bureau lid van de BNA.

Als bouwkundig tekenaar mocht ik vanaf 1990 meewerken (destijds nog handmatig! / van ontwerp- tot werktekeningen) aan de nieuwbouw van een omvangrijk opleidingscentrum in Groningen met onderwijsfaciliteiten, hotelfuncties, een groot auditorium en sportvoorzieningen (o.a. een zwembad). Daarna kreeg ik de mogelijkheid om als projectcoördinator/ -ontwerper allerlei banken in de regio Den Haag her in te richten als gevolg van de fusie van ABN en AMRO in de midden jaren 90. Mooie kleinschalige, interieurprojecten met een vast team van toeleveringsbedrijven.

Architect John Bieze Ede

Visie op kerk-zijn in een moderne tijd

Inmiddels had ik mijn studie architectuur afgerond met als afstudeerproject een ontwerp(visie) voor een kerk(gebouw) in de 21 eeuw. Het onderwerp begon in die tijd langzamerhand actueel te worden en het was mooi om passie en professie bij elkaar te zien komen met als eindresultaat een hernieuwde visie bij mijzelf op kerk-zijn in deze moderne tijd. Als het vraagstuk zich ook nu weer aandient, grijp ik toch weer terug op deze ontdekkingen.

Eind jaren 90 kreeg ik de gelegenheid om als projectleider te werken aan een groot stadsvernieuwingsproject in de wijk Delfshaven van Rotterdam. Op basis van aanschrijvingen door de gemeente moesten in een tijdsbestek van 1,5 jaar (uitvoering), zo’n 100 verschillende panden met ca. 300 woningen worden aangepakt en hersteld.

Het betrof hier veelal vooroorlogse panden van particuliere huizenbezitters, waarbij de fysieke aanpak onderdeel was van een grotere om de sociale overlast hier verder terug te dringen. Uitdaging was om in een strakke planning van voorbereiding en uitvoering met veel betrokken partijen en de nodige risico’s (juridisch / budgettair) een goed eindresultaat te behalen.

Architect John Bieze

De rol van een architect is vooral om het eindproduct beter te laten aansluiten op de wensen van de klant.

Ontwerpen mét en vóór de gebruiker

Vanaf 2000 kon ik steeds meer en meer in teamverband eigen ontwerpen realiseren. Zo waren er verschillende nieuwbouwopgaven voor gezondheidscentra in Alphen aan den Rijn, waar ik aan kon werken. Soms alleen kleinschalig op basis van het samenwerken van enkele huisartsenpraktijken (HOED), dan wel grootschaliger in combinatie met andere zorgverleners of onderdeel uitmakend van een totaalproject met woningbouw erboven. Het aantrekkelijke eraan vond ik, was het in gesprek zijn met en ontwerpen voor de gebruiker. Die betrokkenheid en om van daaruit als ontwerper dienstverlenend bezig te zijn, is mooi.

Rond 2003 diende zich de eerste ontwerpopgave voor een kerk aan: de Koningkerk in Haarlem, gerealiseerd in 2006. Door een ernstige brand was de oorspronkelijke kerk aan de singel verloren gegaan en moest er op deze karakteristieke locatie aan de rand van een jaren 30 woonwijk, nieuwbouw plaats vinden. Door o.a. gebruik te maken van ambachtelijk metselwerk en een zinken dakbekleding, is er aansluiting gezocht met de gebouwde omgeving. De opgave was nog redelijk traditioneel, maar door de inzet van veel symboliek, gebaseerd op de christelijke traditie, prikkelt het eindresultaat ruimschoots de verbeelding van bezoeker en passant.

Later heb ik aan deze passie weer op een geheel andere wijze, invulling kunnen geven door mijn betrokkenheid bij de herinrichting van de neo-gotische Bonficaciuskerk, een rijksmonumentale RK-kerk uit 1886 in Alphen aan den Rijn. Als architect / projectleider heb ik – in samenwerking met Pim van Dijk Designs – dit werk mogen voorbereiden en opleveren in 2011.

In dit rijtje mag eigenlijk een onderwijsgebouw ook niet ontbreken: de nieuwbouw van een VSO leer- en arbeidscentrum in Alphen aan den Rijn, gerealiseerd in 2013. Het bijzondere hier voor mij was de betrokkenheid vanaf het begin door het afnemen van interviews op de werkvloer bij de verschillende, samenwerkende opdrachtgevers, het opstellen van het programma van eisen en het vertalen ervan in een relatieschema en vervolgens een vlekkenplan. Dit zijn de ingrediënten die nodig zijn voor het ontwerpproces. Door deze vroegtijdige betrokkenheid is er geen voorinformatie verloren gegaan en uiteindelijk een ‘maatwerk’-gebouw gerealiseerd.

Gevelbeeld stadsvernieuwing Delfshaven – Rotterdam - Architect John Bieze

Die lijn van betrokkenheid wil ik dan graag doortrekken in mijn huidige werk als zelfstandig architect.

Vertalen van specifieke wensen opdrachtgever

Herkenbaar bij veel projecten is de sociaal-maatschappelijke rol die de opdrachtgevers vervullen. Die lijn van betrokkenheid wil ik dan ook graag doortrekken in mijn huidige werk als zelfstandig architect.

Naast kleinschalige woningbouw voor particulieren, waarbij die dienstverlenende betrokkenheid zelfs een voorwaarde is, heb ik het voorrecht om als ontwerpend-adviseur ingeschakeld te worden bij allerlei ver- en nieuwbouwplannen aan kazernes van de Brandweer Hollands-Midden. Ook hier speelt het vertalen van de specifieke wensen van de opdrachtgever in passende ontwerpen, als ook het voeren van overleg met (eind)gebruikers, een belangrijke rol.

Indien het project erom gevraagd, werk ik – in overleg met de opdrachtgever – graag samen met adviseurs uit andere disciplines voor onder meer constructie- en installatieberekeningen, zodat een totaaladvies geboden kan worden.
Linkedin John Bieze
Voor meer informatie over mijn achtergrond en vaardigheden, verwijs ik graag naar mijn persoonlijke LinkedIn-pagina.