Werkgebieden

John Bieze is als architect gespecialiseerd in ruimtelijke oplossingen voor de sectoren gezondheidszorg, maatschappij, onderwijs, kantoren en woningen. Veel van mijn projecten betreffen gezondheidscentra, huisartspraktijken, brandweerkazernes, verenigingsgebouwen, woongemeenschappen, woningen en kerkgebouwen.

Op onderstaande werkgebieden zijn vrijwel altijd de volgende gebouw-gebonden randvoorwaarden van toepassing: nieuwbouw of verbouw, renovatie of herbestemming. Dat vraagt telkens om een specifieke benadering en omgaan met afwijkende uitgangspunten, maar wel onder één gemeenschappelijke noemer: een klantgerichte benadering vanuit een betrokken houding. Als adviseur tracht ik hierin dienstverlenend te zijn.

Kennis maken om uw wensen, ambities, eisen, wensen en verwachtingen vast te leggen?

Neem contact met mij op voor een vrijblijvend adviesgesprek.