Bedrijfspanden

Bij nieuwbouw is er de mogelijkheid om alles in één keer goed te doen. Optimaal afgestemd op de wensen van nu en gebouwd voor de toekomst. Een eerste verkennend haalbaarheids-onderzoek kan al enorm verhelderend werken door de kansen en mogelijke risico’s voor een bepaalde locatie vroegtijdig in beeld te brengen.

nieuwbouw tramremise met opkomstgebouw
3D-vlekkenplan

Bij verwerving van een bestaand pand kan het van belang zijn om deze vooraf of kort na inhuizing, (gefaseerd) geschikt te maken voor het primaire gebruik. Het inventariseren van de behoeften is het begin, het beoordelen wat er mogelijk is binnen de bestaande situatie sluit daar snel op aan. Ook het hierin betrekken van de bouwkundige staat van onderhoud van het pand en zijn installaties is belangrijk. Dit voorkomt teleurstellingen achteraf.

Bij renovatie is er veelal sprake van een verouderd gebouw, zowel qua materiaalgebruik als ook qua installaties. Vanwege de totaalaanpak is het hierbij extra interessant om te kijken naar duurzaam (her)gebruik van materialen en grondstoffen, het verbeteren van het comfort door de buitenschil te isoleren en het zo mogelijk inzetten van alternatieve energieconcepten (zonnepanelen / warmtepompsystemen met bodemopslag) e.d. Het handhaven van een bestaand gebouw door deze een ‘tweede leven’ te geven, is een waardevol en goed streven in het licht van de internationale klimaatdoelstellingen en het terugdringen van de CO2-uitstoot.

Kennis maken om uw wensen, ambities, eisen, wensen en verwachtingen vast te leggen?

Neem contact met mij op voor een vrijblijvend adviesgesprek.