Brandweerkazernes

De richtlijnen voor veiligheid en inzet bij calamiteiten worden regelmatig bijgesteld en aangescherpt. Voor de huisvesting van de brandweer in de verschillende regio’s is dat van grote betekenis, zoals een centrale ligging van de kazernes (beroeps en vrijwilligers) en ook de snelheid waarmee men kan uitrukken.

BHM-brandweerkazernes
architect brandweerkazernes

Een en ander is vastgelegd in een algemeen programma van eisen voor de verschillende typen kazernes, maar daarnaast spelen ook locatiespecifieke eisen en gebruikerswensen een rol.

Kennis-van-zaken is daarom voor een betrokken architect van groot belang om zo tot een goed en evenwichtig ontwerp te kunnen komen. Als het om de inrichting gaat, wordt de inbreng van de eindgebruikers veelal meegenomen aan de hand van een aantal inspiratiesessies.

Kennis maken om uw wensen, ambities, eisen, wensen en verwachtingen vast te leggen?

Neem contact met mij op voor een vrijblijvend adviesgesprek.