Gezondheidszorg

In deze sector van dienstverlening gaat het veelal om specifieke gebruikerswensen, waarbij de gebruiker meestal ook de opdrachtgever is. Te denken valt daarbij aan (kleinschalige) huisvesting van eerste lijns gezondheidszorg, zoals huisartsen (HOED-praktijken), tandartsen, fysiotherapeuten, apotheek etc.

uitbreiding dienstencentrum
3D-vlekkenplan

Om economische redenen kan ook een combinatie van functies aan de orde zijn bij een multifunctionele accommodatie (MFA) met onderwijsinstellingen, kinderopvang, (kerkelijke) wijk- en buurtcentra e.d. Kortom, in alle gevallen een intensief en soms omvangrijk proces, waarbij voor velen de aanpak niet hun dagelijks werk is.

Des te meer reden om een goede planvoorbereiding te kennen, waarbij de ontwerper vroegtijdig aan tafel zit en middels interviews en inleving een goede vertaalslag weet te maken tussen het theoretische programma van eisen en een eerste, functioneel en ruimtelijk vlekkenplan.

Bent u op zoek naar een architect voor het verbouwen of nieuw laten bouwen van uw gezondheidscentrum, huisartsenpraktijk, HOED-praktijk of andere maatschappelijk dienstverlening? Heeft u speciale plannen of wensen?

Neem contact met mij op voor een vrijblijvend adviesgesprek.