Werken

Een goede werkomgeving draagt voor een belangrijk deel bij aan het algemeen welzijn van mensen. Immers, het werken neemt toch voor velen een belangrijk deel van het dagelijkse leven in beslag.

Een prettige werkomgeving met oog voor ergonomie, goed dag- en kunstlicht en binnenklimaat
Multifunctionele accommodatie (MFA) voor scholing en werken

Een prettige werkomgeving met oog voor ergonomie, goed dag- en kunstlicht en binnenklimaat is daarom van groot belang. Goede huisvesting van (non-)profit organisaties en bedrijven vraagt om een goede benadering van het werkproces qua functionaliteit en flexibiliteit, maar ook qua behandeling van interne en externe contactmomenten. Het ruimte bieden aan een gestroomlijnde organisatie of bedrijfsvoering, is een belangrijke opgave die verwacht mag worden van een betrokken architect. Bovendien kan er middels een gebouw mede inhoud worden gegeven aan missie & strategie door duurzame ontwikkelingen te implementeren in de planvorming en -uitwerking.

Mocht een kantoor uiteindelijk zijn primaire functie verliezen, dan hoeft dat nog niet per definitie te betekenen dat deze gesloopt moet worden. Het wijzigen van een bestemming kan enorm interessant zijn, zeker ook vanuit de gedachte van duurzaam omgaan met onze gebouwde omgeving.

Enkele kantoor-projecten

Bent u op zoek naar een architect voor het realiseren van uw werkplek, met oog voor duurzame ontwikkelingen, ergonomie en binnenklimaat?

Neem contact met mij op voor een vrijblijvend adviesgesprek.