Kerkgebouwen

De kerk als gebouw neemt veelal een markante plaats in in een dorp, wijk of stad. Het betreft meestal oudere gebouwen met een beperkte indelingsvrijheid en hoge lasten aan onderhoud.

Nieuwbouw kerkelijk centrum + huisartsen-onder-één-dak te Haarlem

Het opstellen van een kerkenvisie is dan ook een onderzoek wat door de overheid wordt gestimuleerd. Vitale geloofsgemeenschappen zijn daarbij gemakkelijker in staat om oplossingen te vinden voor een toekomstbestendig gebruik dan gemeenschappen waarbij sprake is van krimp.

In het licht van de kerkenvisie is het vanzelfsprekend om te beginnen bij het oorspronkelijke gebruik en te onderzoeken of hieraan op enigerlei wijze continuïteit kan worden gegeven (met thema’s als flexibel ruimtegebruik / alternatieve exploitatie- en beheersvormen / duurzaam energieverbruik / etc.) alvorens over te gaan tot volledige herbestemming. Kortom, een handreiking aan vitale, maar zeker ook kwetsbare en/of missionaire geloofsgemeenschappen om aan te haken in de ontwikkeling van een hernieuwd kerkconcept.

Kennis maken om uw wensen, ambities, eisen, wensen en verwachtingen vast te leggen?

Neem contact met mij op voor een vrijblijvend adviesgesprek.