Recreatie

Naast huis en werk is vrije tijdsbesteding een belangrijke toegevoegde waarde. Dat kan zijn in sport, kunst en cultuur, natuur en/of sociaal-maatschappelijk verenigingenwerk voor de buurt en/of kerk.

Nieuwbouw in recreatiegebied
impressie kantine-inrichting

De gemeenschappelijke noemer is veelal de inzet van vele vrijwilligers en een bescheiden, taakstellend budget. Het creatief en inventief omgaan met de middelen is vaak een vereiste, zo ook voor de beschikbare faciliteiten. Wanneer deze niet langer voldoen aan de huidige behoeften, dan is een aanpassing van het gebouw (uitbreiding of nieuwbouw bij groei / opsplitsing en/of  samenwerking bij krimp) van grote invloed. De rol van een architect is van vertrouwenwekkende betekenis, als het gaat om het inzichtelijk maken van de ruimtelijke mogelijkheden èn het benoemen van de risico’s op het gebied van regelgeving en financiën.

Bent u op zoek naar een architect voor het aanpassen, uitbreiden of nieuwbouw van uw sport- of verenigingsgebouw?

Neem contact met mij op voor een vrijblijvend adviesgesprek.