Wonen

Een woning is een plek waar iemand zich thuis voelt. Een privé-domein, waar men tot rust komt en geborgenheid kent. Een plek waar dierbaren welkom zijn. Een plek ook met een eigen inrichting naar persoonlijke smaak en voorkeuren.

nieuwbouw dubbel woonhuis

Wat is het dan belangrijk dat een ontwerper bij verbouw- of nieuwbouwplannen in staat is om hiervoor ruimte te creëren. Uit te gaan van de persoonlijke wensen en om deze leidend te laten zijn in het planvormingsproces waarbij allerlei invloedsfactoren als budget, regelgeving en uitvoeringseisen ook een rol spelen.

Verbouwwensen komen bij een bestaande woning veelal voort uit gewijzigde gebruikersbehoeften, dan wel bij aankoop ervan om deze geschikt te maken voor het primaire gebruik.

Bij uitbreidingen aan voor- en/of achterzijde is het daarbij van belang om vooraf vast te stellen wat de mogelijkheden zijn.