Woongemeenschappen

Allerlei vormen van gemeenschappelijk wonen voor verschillende doelgroepen zijn aan de orde van de dag. Dat kan variëren van een aantal (zelfstandige) wooneenheden met gemeenschappelijke voorzieningen gericht op de wijk tot begeleid of beschermd wonen gericht op specifieke doelgroepen.

Nieuwe voor- en achtergevels stadshotel

buiten wonen woongemeenschappen in een landelijke omgeving

Bij bestaande bouw vraagt dat veelal om een zorgvuldige inpassing, bij nieuwbouw kan dat ‘eenvoudiger’ vanuit de grondgedachte worden ontwikkeld.

Bij dat eerste kan ook herbestemming van bestaande objecten interessant zijn. Er hoeft niet alleen sprake te zijn van lege kantoorpanden of bedrijfsgebouwen, maar ook monumentaal waardevol erfgoed, zoals kerken, landgoederen en industriële gebouwen kunnen interessant zijn.

Bij nieuwbouw speelt op het platteland soms ook de transitie van buitengebieden een rol, bijvoorbeeld in de voormalige glastuinbouw. Nieuwe woonterpen met gemengde woonvormen voor de lokale doelgroep: van zelfstandig wonen aan een open brink tot beschermd wonen aan een gemeenschappelijke, overkapte binnenruimte.

Vanaf initiatief tot realisatie vaak een kwestie van lange adem, maar de moeite waard. Een architect kan een belangrijke rol spelen in het meedenken en mede-richting geven aan de te volgen processtappen als ook in een vroegtijdig stadium al een inhoudelijke vertaling geven van de ruimtebehoefte.

Heeft u speciale plannen of wensen voor een woonproject, woongemeenschap of jongerenhuisvesting met een begeleid wonen-aspect?

Neem contact met mij op voor een vrijblijvend adviesgesprek.