Werkwijze

In samenspraak, betrokken, en met een open houding, zoeken naar optimale huisvesting.

Dat begint bij een goed gesprek over intenties en verwachtingen, om duidelijk voor ogen te krijgen wat gewenst is. Het resultaat hiervan is een programma van eisen. Dit laat zich vervolgens vertalen in een ruimtelijk schema, wat als basis dient voor een eerste voorontwerp.

Stap voor stap en in onderlinge afstemming, wordt dit nader uitgewerkt tot een volwaardig en haalbaar plan, geschikt voor vergunningaanvraag en bouwaanbesteding. Adviseren met oog voor het grote èn kleine belang, waar nodig in samenwerking met andere specialisten. Creactief, analytisch, communicatief, met vaardige hand, vanaf initiatief tot aan oplevering.

De projectfasering bestaat uit vier fasen. In iedere fase kan ik als architect begeleiden, adviseren, toezien, etc.

impressie gevelbeeld hofwoningen

Initiatief

In de initiatieffase inventariseren we de ambities, eisen, wensen, verwachtingen en voorwaarden van de opdrachtgever en toekomstige gebruikers.

Gevelontwerp nieuwe entree Marekerk

Ontwerp

Het ontwerpproces kent afhankelijk van de aard en omvang van het werk, mogelijk meerdere fasen van structuur-, voor- tot definitief ontwerp.

Planuitwerking

In de planuitwerking wordt het ontwerp uitgewerkt en gespecificeerd in al zijn facetten zodat een definitieve prijsvorming voor de uitvoering kan plaatsvinden.

werkwijze uitvoering

Bouwbegeleiding

Als architect kan ik de uitvoering en oplevering van het werk begeleiden.

Kennis maken om uw wensen, ambities, eisen, wensen en verwachtingen vast te leggen?

Neem contact met mij op voor een vrijblijvend adviesgesprek.