Projectfasering: bouwbegeleidingHet namens de opdrachtgever begeleiden van en toezien op de uitvoering en oplevering van het werk, is de rol van een directievoerder, welke heel goed door de architect kan worden ingevuld.

De architect is gezien zijn betrokkenheid in de voorgaande fasen de ideale persoon om toezicht te houden op de uitvoering en oplevering van het werk. Het bewaken van de projectbeheersaspecten  als tijd – geld – kwaliteit – organisatie – communicatie, maken hier onderdeel vanuit.

Overigens, voordat een werk start, kan het nodig zijn om bepaalde bouw- en installatiecomponenten vooraf nader uit te werken, zodat – na goedkeuring – de productie, alsook de daadwerkelijke uitvoering en assemblage op de bouwplaats ervan kan plaatsvinden.

werkwijze uitvoering

Kennis maken om uw wensen, ambities, eisen, wensen en verwachtingen vast te leggen?

Neem contact met mij op voor een vrijblijvend adviesgesprek.