Projectfasering: ontwerp

Het ontwerpproces kent afhankelijk van de aard en omvang van het werk, mogelijk meerdere fasen van structuur-, voor- tot definitief ontwerp. Het ontwikkelen van een globale tot een gedetailleerde voorstelling van het bouwwerk staat hierbij centraal.

Deze moet uiteindelijk een goed beeld geven van de situering, de functionele en ruimtelijke opbouw, bestemmingen, gebruiksvoorzieningen, de architectonische verschijningsvorm en de integratie van constructieve en installatietechnische aspecten. Het prettige hieraan is dat er tussentijds momenten worden ingebouwd. Hierbij kan worden gecheckt of het ontwerp nog voldoet aan de gestelde uitgangspunten vanuit de vorige fasen, dan wel verbeteringen zijn ingebracht die vervolgens instemming verdienen.

Voor een particuliere woning liggen de accenten uiteraard wel heel anders qua communicatie en besluitvorming, dan voor een grootschalig project met veel betrokken partijen. Een aanvraag omgevingsvergunning wordt tot slot veelal gedaan op basis van een goedgekeurd definitief ontwerp met daaraan toegevoegd de benodigde bouwbesluitberekeningen.

Gevelontwerp nieuwe entree Marekerk

Kennis maken om uw wensen, ambities, eisen, wensen en verwachtingen vast te leggen?

Neem contact met mij op voor een vrijblijvend adviesgesprek.