Projectfasering: planuitwerking

In de planuitwerking wordt het ontwerp zodanig – in technische zin – uitgewerkt en gespecificeerd in al zijn facetten, dat op basis daarvan definitieve prijsvorming voor de uitvoering kan plaatsvinden.

Het selecteren en contracteren van een ‘aanbiedende partij’ voor de uitvoering van het project, is afhankelijk van de aanbestedingsvorm (onderhands of in bouwteam). Voor een klein werk kunnen verschillende prijzen worden opgevraagd bij een beperkt aantal aannemers. Bij een complexere ‘maatwerk’ opgave kan het zinvol zijn om een vooraf geselecteerde aannemer al te betrekken bij het werk tijdens het ontwerpproces (bouwteam).

Zo kan zijn kennis over bouwmethoden en kostenontwikkeling hierin mee genomen worden. Voor grotere werken resteert een aanbesteding op prijsstelling (op economisch meest aantrekkelijke gronden) vanuit het oogpunt van transparantie en zorgvuldigheid.

Planuitwerking verbouw woning

Kennis maken om uw wensen, ambities, eisen, wensen en verwachtingen vast te leggen?

Neem contact met mij op voor een vrijblijvend adviesgesprek.